Bajki a rozumienie rzeczywistości przez dzieci w wieku podstawówkowym

Konsekwencją procesów poznawczych jest opinia i nastawienie się podmiotu do danych wprowadzonych w myśli filmu. Odbiór odpowiedniej ilości informacji, ich przetworzenie i opinia spędzają w ścisłym kontakcie z identyfikacją, jako mechanizmem powstawania wzorców wewnętrznych

Read More »

Cele obecnej psychologii nałogów na przykładzie alkoholizmu

Materiał i obszary dociekań badawczych psychologii uzależnień. Psychologia uzależnień jako subdyscyplina psychologii klinicznej z samej strony bierze w pracy klinicznej wiedzę psychologiczną płynącą z pozostałych paradygmatów na fakt poradnictwa i terapii psychologicznej, z pozostałej i ma jeszcze toż wyjątkowo trudne koncepcje historie i procesów szykowania się uzależnień i wtórujących im …

Read More »

Jak dobrać właściwe okulary przeciwsłoneczne?

Dlaczego warto mieć dobre szkła, gdzie je przyjmować, jak stwierdzić czy zabezpieczają przed czerniakiem oka a co świadczą symbole CE, EN, ISO lub UV 400? Przedstawiamy poradnik, który pozwala wybrać najlepsze i najelegantsze okulary przeciwsłoneczne ostatniego lata.

Read More »